Llety

Llety’r Brifysgol

Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer cyfyngedig o ystafelloedd.I archebu ystafell, cliciwch ar y ddolen isod a rhowch NAASWCH2018 yn y bocs ‘Codau Cynnig Arbennig’

ARCHEBU LLETY

Mae ein hystafelloedd gwely i gyd yn ystafelloedd sengl en-suite, gyda chawod, ac ni chaniateir ysmygu ynddynt. Mae pob ystafell wedi cael safon ansawdd Llety Campws 4* gan Croeso Cymru. Categori yw hwn a ddatblygwyd i'r prifysgolion a cholegau hynny a all gynnig llety i ymwelwyr.

Mae'r ystafelloedd ar Safle Ffriddoedd, sef y prif gampws preswyl i fyfyrwyr y brifysgol. Cynllun y neuaddau yw wyth o ystafelloedd gwely unigol mewn 'fflat' diogel. Caiff pob ystafell ddefnyddio cegin/lle bwyta'r fflat, sy'n cynnwys oergell, rhewgell, stôf, popty microdon, tostiwr a thegell. Mae cael defnyddio'r lle cymunedol, cymdeithasol unigryw hwn yn ddelfrydol i archebion gan grwpiau.

Cyrraedd a Gadael

Gellwch gyrraedd rhwng 2pm - 10pm a dylech fynd i Siop Braint sydd ar lawr isaf adeilad Braint. Gofynnir i ymwelwyr adael erbyn 09.30am ar y diwrnod gadael.

Brecwast

Mae opsiwn brecwast ar gael i archebion grŵp (rhaid cael nifer benodol i hyn). Cysylltwch â'r Tîm Cynadledda am wybodaeth bellach.

Cael trafferth i archebu eich ystafell

Pe baech yn cael unrhyw drafferth i ddefnyddio'r system archebu ar-lein hon, neu angen archebu mwy nag 8 ystafell neu aros 8+ o nosweithiau, a fyddech cystal ag anfon e-bost at aros@bangor.ac.uk neu ffonio aelod o'r Tîm Cynadledda ar +44 (0) 1248 388088 (Llun - Gwener 9am - 5pm).

Digwyddiadau Penodol / Codau Cynnig Arbennig

Os ydych yn dod fel rhan o grŵp, cynhadledd neu ddigwyddiad penodol, nodwch y cod cynnig arbennig a ddarperir gan y prif archebwr. Bydd hyn yn eich galluogi i archebu ystafell a gadwyd yn benodol ar gyfer eich digwyddiad ar y pris y cytunwyd arno.