Croeso/Welcome

Cynhadledd Ryngwladol Astudiaethau Cymreig 2018 (NAASWCH)

Prifysgol Bangor, LL57 2DG

25, 26, 27 Gorffennaf, 2018

Ynghylch NAASWCH

Cymdeithas amlddisgyblaethol o academyddion, athrawon ac unigolion sy'n ymroddedig i ddatblygu'r ysgolheictod ar astudiaethau Cymreig, i gefnogi'r astudiaeth o ddiwylliant Cymreig-Americanaidd ac i feithrin clymau rhyngwladol rhwng academyddion, athrawon a'r gymuned o Gymry-America yw NAASWCH. 

I'r pwrpas hwn mae NAASWCH yn cynnal cynhadledd eilflynyddol lle bydd ysgolheigion yn y meysydd hanes, llenyddiaeth, iaith a'r celfyddydau yn cyflwyno a thrafod ffrwyth eu hymchwil.

Y newyddion diweddaraf am NAASWCH

I gael eich diweddaru ynghylch y Gynhadledd a gweithgareddau eraill gan NAASWCH plîs ymunwch â’n grŵp Facebook a tanysgrifiwch i'r grŵp Welsh Studies ar JISC Mail: WELSHSTUDIES

Rydym hefyd yn diweddaru rhestr cysylltiadau NAASWCH, ac i gael ei ychwanegu at hwn e-bostiwch Ysgrifennydd-Drysorydd NAASWCH, Dr Melinda Gray: mgray@post.harvard.edu