Croeso/Welcome

Cynhadledd Ryngwladol Astudiaethau Cymreig 2018 (NAASWCH)

Prifysgol Bangor, LL57 2DG

25, 26, 27 July, 2018

Galwad am Bapurau

Mae'r Alwad am bapurau ar gyfer cynhadledd NAASWCH 2018 nawr ar gael!

Ynghylch NAASWCH

Cymdeithas amlddisgyblaethol o academyddion, athrawon ac unigolion sy'n ymroddedig i ddatblygu'r ysgolheictod ar astudiaethau Cymreig, i gefnogi'r astudiaeth o ddiwylliant Cymreig-Americanaidd ac i feithrin clymau rhyngwladol rhwng academyddion, athrawon a'r gymuned o Gymry-America yw NAASWCH. 

I'r pwrpas hwn mae NAASWCH yn cynnal cynhadledd eilflynyddol lle bydd ysgolheigion yn y meysydd hanes, llenyddiaeth, iaith a'r celfyddydau yn cyflwyno a thrafod ffrwyth eu hymchwil.

Y newyddion diweddaraf am NAASWCH

I gael eich diweddaru ynghylch y Gynhadledd a gweithgareddau eraill gan NAASWCH plîs ymunwch â’n grŵp Facebook a tanysgrifiwch i'r grŵp Welsh Studies ar JISC Mail: WELSHSTUDIES

Rydym hefyd yn diweddaru rhestr cysylltiadau NAASWCH, ac i gael ei ychwanegu at hwn e-bostiwch Ysgrifennydd-Drysorydd NAASWCH, Dr Melinda Gray: mgray@post.harvard.edu