Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer anfon crynodeb yw Dydd Llun, 29 Ionawr 2018, ond anogir cyflwyniadau cynnar.

Galwad am Bapurau

Mae Pwyllgor Rhaglen NAASWCH yn awyddus i dderbyn safbwyntiau amrywiol ar bob agwedd o Gymru a diwylliant Cymreig – gan gynnwys ceisiadau’n canolbwyntio ar y Cymry yng Ngogledd America – o rychwant o ddisgyblaethau, gan gynnwys, er nid yn gyfyngedig i, hanes, llenyddiaeth, ieithoedd, celf, gwyddor cymdeithas, gwyddor wleidyddol, athroniaeth, cerddoriaeth, a chrefydd. Gwahoddir cyfraniadau gan ysgolheigion, myfyrwyr ôl-radd/ gradd ac ymchwilwyr annibynnol o Ogledd America, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. 

Dylai’r rheiny sy’n dymuno cyflwyno papur fyddai’n addas i slot 20-munud anfon crynodeb (un dudalen ar y mwyaf).  Mae cynigion ar gyfer sesiynau thematig, cyflwyniadau panel, neu fformatau eraill, yn Gymraeg neu’n Saesneg, hefyd yn cael eu croesawu.  Plîs atodwch c.v. cryno (un dudalen) gyda’ch crynodeb.  Y dyddiad cau ar gyfer anfon crynodeb yw Dydd Llun, 29 Ionawr 2018, ond anogir cyflwyniadau cynnar.  Hysbysir darpar-gyflwynwyr erbyn diwedd mis Chwefror. 

Cyhoeddir yr anerchiadau cyweirnod ar gyfer 2018 yn fuan.

Dylai’r rheiny sydd ddim am gyflwyno cais i’r gynhadledd, ond sydd â diddordeb mewn derbyn mwy o wybodaeth am y digwyddiad, gysylltu â Dr. Melinda Gray, mgray@post.harvard.edu.

Cyflwyno cynnig