Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer anfon crynodeb yw Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2018, ond anogir cyflwyniadau cynnar.

Bwrsariaeth

Bydd rhai bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd ar raglen radd. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb gynnwys, ynghyd â’u cais, amlinelliad 250 gair o’r modd y gallai mynychu’r gynhadledd wneud gwahaniaeth i ddatblygiad eu gwaith a’u gyrfa.

Cyflwyno cynnig